Hva er lyttevenn?

Lyttevenner er gjerne pensjonister eller trygdede som finner det spennende og hyggelig å treffe barn i alderen 7 – 10 års alder og samarbeide om lesetrening.

Lesetreningen foregår i et tilrettelagt miljø på skolen, en til to timer pr. uke. Pensjonistene skal ikke lese for barna, men lytte til barnas lesing og hjelpe til med å forstå vanskelige ord og sammenhenger i teksten.
Å være Lyttevenn betyr at du har det hyggelig, får en enda mer meningsfylt hverdag og samtidig bidrar til at barn får en bedre leseferdighet og forståelse for språket. Barna ser frem til møtene med "sin" Lyttevenn og erfaringene sier at dette er gjensidig. 

Lyttevennprosjektet er i stadig utvikling. I 2016 ble det opprettet et samarbeid mellom Hinna Frivillighetssentral, Jåtten skole og Hinnasenteret kurs- og aktivitetssenter om å rekruttere eldre til dette pilotprosjektet i Stavanger Kommune. 

Det stilles ikke kvalifikasjonskrav til lyttevennene annet enn leseferdighet, evne til å lytte og være glad i barn samt en politiattest som man vil få hjelp til. Tror du dette kan være noe for deg, ta kontakt med oss eller daglig leder Rune Hovland ved frivillighetssentralen på Hinna, tlf. 918 42 657.