Sosialt treff for enslige

- Det handler så ofte om å være tosom...

Eldre og enslige har minst sosial kontakt. Levekårsundersøkelsen fra 2015 slår fast at de aller fleste har en nær fortrolig i livet, men eldre og enslige mangler dette i større grad enn andre grupper. Dette er nok noe de fleste enslige kan kjenne seg igjen i, men andelen som har lite kontakt med venner er høyere jo eldre man er. Hinnasenteret ønsker å starte opp et tilbud som går konkret til disse enslige. Vi tenker at et sosialt fellesskap kan føre til gode vennskap og dermed beskytte mot opplevelsen av ensomhet i samfunnet vårt.

Det begynte med at Kari Agathe Lode ble spurt om hun hadde forslag til nye fritidsaktiviteter på Hinnasenteret. Den første tanken var at det i utgangspunktet var tilbud for de fleste, men så fikk hun plutselig ideen om sosiale treff for enslige. Dette på grunnlag av egen erfaring og livssituasjon. Hun og hennes avdøde mann Torger har flyttet mye rundt i forbindelse med hans jobb, noen perioder også i utlandet. Han jobbet mye og hun var ofte alene. Hun vet hva det vil si å kjenne seg både ensom, fremmedspråklig og alene der det ofte forventes å være to.

– Da vi bodde i Amerika husker jeg de var så flinke til å ta initiativ med å engasjere seg i nye grupper og opptatt av å finne nye vennskap når de ble alene eller skilt. Når man kommer litt opp i alder vet vi at både ektefeller og venner kan falle bort. Det er heller ikke uvanlig å oppleve seg tilsidesatt når man plutselig blir alene. Jeg spør om hun tenker at det å være enslig er det samme som å være ensom? – Nei, det er subjektivt. Noen kan kjenne seg ensom selv om man har mange rundt seg, svarer hun. – Men det er viktig å ha møtesteder der vi som er alene kan være sosiale og møte andre i lignende situasjoner. Det vil alltid være en mulighet for at noen av de man møter, kan bli en del av et nettverk man også kan benytte seg av i andre sammenhenger. For eksempel gå eller reise på turer, gå på teater eller rett og slett få utvidet venninneflokken.

Hva om da ektefellen er boende fast på sykehjem, er man ikke da også på en måte alene? Dette har Kari Agathe også erfart og det er selvsagt at disse ønskes velkommen.

Hun har sagt seg villig til å «lede» det nye tilbudet vårt, men hun ønsker at det skal være et uforpliktende fellesskap. – En arena der man kan være sammen uten et fast program og i realiteten uten en leder.

Sosialt treff for enslige er på tirsdager kl. 11.30.

05.04.2017 12:01